Kom och upplev en nostalgisk stämning i Kronofogdens hus!

• fest- och konferenstjänster
• tillställningar och evenemang ex matkurser, lillajul, upplevelsemiddag, tyky-dagar
• traditionsdagar
• Café Fogdestugan (öppet sommartid och enligt överenskommelse)

Vi träffas i Kronofogdens hus…
Maa- ja kotitalousnaiset (Lantbruks- och hushållskvinnorna) påbörjade sin verksamhet vid nostalgiska Kronofogdens hus (Karlebygatan 43, Karleby) i början av april 2015. Kronofogdens hus erbjuder strålande förutsättningar för olika fest- och mötestillställningar, traditionsdagar samt för olika upplevelsekvällar. Husets miljö andas historia och värdighet. Bekanta dig med händelsekalendern.

Stick dig in i de stämningsfulla utrymmena och frossa i historia
De stillsamma utrymmena lockar till att njuta av våra traditionella delikatesser. Vi erbjuder föreningar och företag olika konferenspaket med delikata kaffe- och matalternativ.

Rekreation genom att njuta tillsammans …
Utrymmet erbjuder en ypperlig möjlighet för ex personal vid olika organisationer och företag att ordna en sk. Tyky-rekreationsdag i en annorlunda miljö. En ny omgivning ger möjligheter till att utveckla nya idéer och även människorna bekantar sig med varandra på ett nytt sätt.

Vi erbjuder upplevelser för din fest…
Kronofogdens hus ger festtillställningar en unik karaktär. Huset är speciellt utseendemässigt och festen blir en upplevelse. Vi planerar alltid serveringen tillsammans med kunden genom att respektera och ta fram traditioner.

Värden i lokala, smakliga traditioner
Vi värderar traditioner och vi vill lyfta fram dem i vår verksamhet och i serveringen. Vi tillreder maten och bakverken själva och väljer i mån av möjlighet lokala råvaror. Vi gynnar säsongsprodukter vid olika årstider. Vi ordnar också olika typer av verksamhet som tar fram traditionshantverk. På detta sätt vill vi värna om traditioner och göra dem bekanta för alla generationer.

Välkommen till Kronofogdens hus!

Kontakt gällande reservering av utrymmen och servering:

Maa- ja kotitalousnaiset
Niina Vihelä puh. 043 8254281
niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi

Kirsi Varila puh. 040 196 4434
kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi

Hyra för utrymmen, mötes och festsal:

Vardags:
1/2 hus 40€/t och (1-30 personer)
Hela huset 70€/t (31-70 personer)
Veckoslut:
1/2 hus 60€/t ja
Hela huset 90€/t

Priserna inkluderar moms 14 % / 24%.